សាកល្បងប្រើមុខងារទាំងអស់របស់ វិធាន ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ

ដំណោះស្រាយដែលធ្វើឱ្យការងារគណនេយ្យកាន់តែងាយស្រួល

វិធាន គឺជាជម្រើសការងារគណនេយ្យដ៏ឆ្លាតវៃ និងជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត ដែលធ្វើឱ្យការងាររបស់អ្នកងាយស្រួល និងលឿនជាងមុន។

សាមញ្ញ ស្របតាមតម្រូវការ តម្លៃសមរម្យ

សាមញ្ញ និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់
អាចបត់បែន និងកំណត់តាមការចង់បានផ្អែកលើតម្រូវការអាជីវកម្ម
ចំណាយតិច ចំណេញច្រើន

បង្កើតឡើងដើម្បីសម្របតាម
ដំណើរការគណនេយ្យរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសគម្រោងដែលសក្ដិសមសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
ជាវ ៦ខែ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%
ជាវ ១២ខែ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
Basic
$15

មួយខែ

ល្អសម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គល អាជីវកម្មទើបចាប់ផ្តើម និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច

នេះគឺជាគម្រោងចាប់ផ្ដើមដែលផ្តល់មុខងារមូលដ្ឋានដើម្បីឱ្យសមទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការមិនសូវស្មុគស្មាញ។

Standard
ពេញនិយម
$25

មួយខែ

ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន

ជាកញ្ចប់ផ្តល់នូវគម្រោងស្តង់ដារជាមួយនឹងមុខងារបន្ថែមពីលើគម្រោង BASIC ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

Advance
$45

មួយខែ

ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ

គម្រោងដ៏ពិសេសនេះមានមុខងារចាំបាច់ដែលអាចជួយឱ្យលោកអ្នកអាចតាមដាននិងគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលមានច្រើនទីតាំង។

មុខងារបន្ថែមសម្បូរបែប

បន្ថែមពីលើមុខងារដែលមានស្រាប់ ប៉ុន្តែមិនស្ថិតក្នុងកញ្ចប់ជាក់លាក់ណាមួយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត និងអាចទទួលបានមុខងារបន្ថែមនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មីមួយទៀត។ តម្លៃនៃកញ្ចប់បន្ថែមនេះអាស្រ័យទៅលើមុខងារដែលអ្នកជ្រើសរើស។

មុខងារកំណត់តាមការចង់បាន

វិធាន ផ្ដល់នូវមុខងារដាច់ដោយឡែកអាស្រ័យលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ កញ្ចប់នេះរួមមានមុខងារបង្កើតថ្មីដែលសមស្របសម្រាប់អាជីវកម្មណាមួយរបស់អ្នក។

ដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មលោកអ្នក ជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យ

គ្រប់គម្រោងរបស់ វិធាន គឺគ្របដណ្តប់លើផ្នែកគណនេយ្យសំខាន់ៗ។
  • តម្លៃសមរម្យ និងអាចសាកល្បងឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ
  • កំណត់តាមការចង់បានរបស់អតិថិជន
  • មានច្រើនភាសាសម្រាប់ជ្រើសរើស

ហេតុផលដែលអតិថិជនគាំទ្រវិធាន